NAWIEWNIKI STEROWANE RĘCZNIE


nawiewnik emf


ZASADA DZIAŁANIA

- nawiewniki sterowane ręcznie - ilość dostarczanego powietrza zależy od położenia przysłony. Użytkownik reguluje stopień otwarcia nawiewnika, decydując o ilości dostarczanego powietrza. Ręcznie zmieniając położenie przepustnicy nawiewnika. Nawiewniki sterowane ręcznie najczęściej stosowane są w miejscach, gdzie przepisy ograniczają użycie nawiewników higrosterowanych i ciśnieniowych, np. w przypadku doprowadzenia powietrza do pomieszczeń mieszkalnych z urządzeniami gazowymi takimi jak piece, termy, podgrzewacze.

nawiewnik EMF
więcej informacji
nawiewnik EFF
więcej informacji


 
Słownik nawiewników
nadciśnienie
ciśnienie większe od atmosferycznego.

odciągi miejscowe
elementy służące do wychwytywania zanieczyszczeń w miejscu ich powstawania.

podciśnienie
ciśnienie mniejsze od atmosferycznego.

Słownik pojęć - nawiewnik.pl
Pytania i odpowiedzi
Czy można zamontować nawiewniki na już istniejących oknach?
Czy nawiewnik musi posiadać Aprobatę Techniczną?
Dlaczego należy poprawnie wentylować pomieszczenia?
Dlaczego w pomieszczeniu pojawia się grzyb?
W jakich pomieszczeniach należy zamontować nawiewniki?
Pytania i odpowiedzi - nawiewnik.pl
Zadaj pytanie
pytanie
Zadaj pytanie